PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Promocja Postaw Proinnowacyjnych | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
Polski Most Krzemowy
Technologie Kosmiczne
CIP
Firmy rodzinne
Telepraca
BKL
Zarzadzanie kompetencjami w MSP
E-punkt
Instrument Szybkiego Reagowania
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Biznes dla Edukacji
Kapital Ludzki jako element wartosci przedsiebiorstwa
RSS | Newsletter | Kontakt | Linki   YouTube   BIP   En
 
Instrument Szybkiego Reagowania

Co inni sądzą o autodiagnozie?

Darmowa autodiagnoza firmy na stronie PARP

Czytaj więcej...

Autodiagnoza ISR

Zapraszamy do skorzystania z internetowego narzędzia do oceny kondycji finansowej własnej firmy.

Czytaj więcej...

Program seminarium branżowego - Sytuacja w budownictwie

Serdecznie zapraszam do udziału w seminarium poświęconemu sytuacji w budownictwie, podczas którego zaprezentowany zostanie raport autorstwa dr hab. Jacka Łaszka, profesora Szkoły Głównej Handlowej, eksperta rynku nieruchomości.

Czytaj więcej...

Wyniki szóstego naboru przedsiębiorstw do Instrumentu Szybkiego Reagowania (lista rekomendacyjna i rankingowa)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zatwierdzeniu listy rekomendacyjnej przedsiębiorców wyłonionych do udzielenia wsparcia w ramach szóstego naboru do usługi Instrument Szybkiego Reagowania.

Czytaj więcej...

Ożywienie nie przyspiesza

W Polsce mamy ożywienie, ale gospodarka rośnie w podobnym tempie od sześciu kwartałów. To oznacza, że co prawda nie są potrzebne makroekonomiczne działania interwencyjne, ale jest czas by zastanowić się jak poprawić potencjał ekonomiczny kraju.

Czytaj więcej...

Nowy raport w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania - Monitoring budownictwa

Informujemy, że ukazały się dwa Raporty przygotowane w ramach projektu – "Instrument Szybkiego Reagowania" dotyczące sektora budowlanego.

Czytaj więcej...

Nowy raport zagrożenia upadłością przedsiębiorstw niefinansowych w ujęciu regionalnym

Uprzejmie informujemy, iż ukazały się dwa Raporty przygotowane w ramach projektu – "Instrument Szybkiego Reagowania" dot. zagrożenia upadłością przedsiębiorstw niefinansowych w ujęciu regionalnym.

Czytaj więcej...

Debata ISR: Co dalej z polską gospodarką? Ocena bieżącej sytuacji i prognozy na przyszłość

W ostatnich kwartałach gospodarka Polski znajdowała się nieprzerwanie w niepewnym otoczeniu zewnętrznym. Wszystko wskazuje na to, że ta sytuacja będzie się utrzymywać. Jednak mimo to eksperci podkreślają, że nasz kraj znajduje się na ścieżce niezłego tempa wzrostu gospodarczego.

Czytaj więcej...

Aktualizacja listy przedsiębiorstw rekomendowanych do objęcia wsparciem w ramach piątego naboru do usługi ISR


Niniejszym informujemy, iż zmianie uległa lista rankingowa przedsiębiorstw rekomendowanych do otrzymania wsparcia w ramach piątego naboru do usługi ISR.

Czytaj więcej...

Aktualizacja listy przedsiębiorstw rekomendowanych do objęcia wsparciem w ramach piątego naboru do usługi ISR

Niniejszym informujemy, iż zmianie uległa lista rankingowa przedsiębiorstw rekomendowanych do otrzymania wsparcia w ramach piątego naboru do usługi ISR.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o 6 naborze do usługi ISR

O g ł o s z e n i e  o  s z ó s t y m  n a b o r z e
do usługi „Instrument Szybkiego Reagowania”

Czytaj więcej...

Aktualizacja listy przedsiębiorstw rekomendowanych do objęcia wsparciem w ramach piątego naboru do usługi-ISR


Niniejszym informujemy, iż zmianie uległa lista rankingowa przedsiębiorstw rekomendowanych do otrzymania wsparcia w ramach piątego naboru do usługi ISR.

Czytaj więcej...

Aktualizacja listy przedsiębiorstw rekomendowanych do objęcia wsparciem w ramach piątego naboru do usługi ISR

Niniejszym informujemy, iż zmianie uległa lista rankingowa przedsiębiorstw rekomendowanych do otrzymania wsparcia w ramach piątego naboru do usługi ISR.

Czytaj więcej...

Raport ISR: Trudna sytuacja w sektorze wydobywczym i transportowym.

- Już od 2011 roku informowaliśmy o systematycznym wzroście ryzyka w branży wydobywczej węgla kamiennego i brunatnego – mówi prof. Jerzy Hausner, który przewodniczy zespołowi ekspertów projektu Instrument Szybkiego Reagowania realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Małopolską Szkołę Administracji Publicznej w Krakowie. Jak podkreślają eksperci
w najnowszym XIV raporcie ISR, od 2013 roku stopień zagrożenia upadłością był oceniany jako wysoki, a prognoza stopnia zagrożenia na koniec 2014 r. wskazywała na stan alarmowy.

Czytaj więcej...

Nowe publikacje dot. zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych

 

Uprzejmie informujemy, iż ukazały się publikacje przygotowane w ramach projektu – "Instrument Szybkiego Reagowania" dot. zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych.

Czytaj więcej...

Wyniki piątego naboru przedsiębiorstw do Instrumentu Szybkiego Reagowania (lista rankingowa i rekomendacyjna)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zatwierdzeniu listy rankingowej i rekomendacyjnej przedsiębiorców wyłonionych do udzielenia wsparcia w ramach piątego naboru do usługi Instrument Szybkiego Reagowania.

Czytaj więcej...

Debata: Prognoza dla polskiej gospodarki na 2015r. Wyniki badań projektu Instrument Szybkiego Reagowania

Na początku tego roku Polska będzie się rozwijała tempie ponad 4 proc. Trudno jednak osądzić na ile niepewności związane z sytuacją w Europie mogą ten rozwój zahamować. O tym w jaki sposób utrzymać ponad 4 proc. wzrost gospodarczy rozmawiać będą ekonomiści na debacie transmitowanej przez PARP on – line.

Czytaj więcej...

Wydłużenie termin naboru firm do piątej edycji usługi Instrument Szybkiego Reagowania

Z uwagi na duże zainteresowanie przedsiębiorstw ofertą projektową, a także ze względu na potrzebę zarezerwowania dłuższego czasu na przygotowanie danych oraz skompletowanie dokumentów formalnych przez Przedsiębiorców, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zdecydowała, zgodnie z par. 3 ust. 7 Regulaminu naboru, o wydłużeniu terminu naboru firm do obecnej prowadzonej edycji usługi Instrument Szybkiego Reagowania.

Czytaj więcej...

Aplikuj do projektu Instrument Szybkiego Reagowania i sięgnij po Plan Rozwoju dla swojej firmy

baner isr aplikuj

Sektor spożywczy i transportowy tracą na kryzysie rosyjsko-ukraińskim

Rosyjskie sankcje mogą dotknąć blisko 80 proc. całkowitego eksportu żywności z Polski szacowanego na 840 mln euro rocznie, a polscy przewoźnicy mogą stracić 300 mln euro z powodu konfliktu na Wschodzie – wynika z raportu „Instrument Szybkiego Reagowania” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze do usługi „Instrument Szybkiego Reagowania”

O g ł o s z e n i e o n a b o r z e
do usługi „Instrument Szybkiego Reagowania”

 

§1

1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu systemowego pn. „Instrument Szybkiego Reagowania” ogłasza rozpoczęcie z dniem 23 października 2014 r., piątego naboru przedsiębiorców do udziału w usłudze, realizowanej przez WYG International Sp. z o.o.

Czytaj więcej...

Dobry przełom roku, potem – osłabienie dynamiki

Na przełomie 2014 i 2015 roku gospodarka będzie się rozwijać najszybciej w aktualnym cyklu koniunkturalnym. Jednak już w pierwszym półroczu 2015 roku dynamika wzrostu zacznie słabnąć - wynika z Raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej "Instrument Szybkiego Reagowania".

Czytaj więcej...

Prognozowany spadek produkcji przemysłowej w 2015

Dane GUS o produkcji przemysłowej pokazują jej stały wzrost. Jednak najnowsze prognozy autorów Raportu Instrument Szybkiego Reagowania przewidują, że wzrost dynamiki produkcji przemysłowej już wkrótce osiągnie swój szczyt, a w II kwartale 2015 roku może nawet wystąpić recesja w przemyśle.

Czytaj więcej...

Raport ISR: duży potencjał do trwałej poprawy koniunktury

Prognozowane tempo rozwoju polskiej gospodarki sugeruje, że mało prawdopodobne jest wystąpienie scenariusza pesymistycznego zagrożenia upadłością ogółem. Sygnał ostrzegawczy należy interpretować jako ocenę poziomu zagrożenia upadłością, który do końca pierwszej połowy 2014 roku wciąż może być jeszcze dość wysoki, a nie – dynamiki liczby upadłości, która wyraźnie obecnie spada - uważają autorzy Raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej "Instrument Szybkiego Reagowania".

Czytaj więcej...

DEBATA: W jaki sposób utrzymać polską gospodarkę na ponad 4 proc. tempie PKB?

Polskie przedsiębiorstwa są w coraz lepszej kondycji, ale sytuacja poszczególnych branż jest wciąż zróżnicowana. Można jednak oczekiwać, że tendencja ożywienia w polskiej gospodarce będzie się umacniała - wynika z Raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej "Instrument Szybkiego Reagowania".

Czytaj więcej...

Debaty dla przedsiębiorców w Katowicach, Krakowie i Poznaniu. Ożywienie w polskiej gospodarce – trwały trend czy epizod?

Czego przedsiębiorcy mogą się spodziewać w kolejnych kwartałach 2014 roku? Jak duża będzie poprawa sytuacji gospodarczej i popytu krajowego? Które branże w największym stopniu będą zagrożenie upadłością oraz jak kształtuje się skala upadłości? Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w debatach, które odbędą w Katowicach (12 maja), Krakowie (13 maja) i Poznaniu (15 maja).

Czytaj więcej...

Prognozowany wzrost zagrożenia upadłością w budownictwie

Rok 2014 dla budownictwa wciąż będzie trudny, a wiele przedsiębiorstw, we wszystkich działach budownictwa będzie zagrożonych upadłością - wynika z Raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej "Instrument Szybkiego Reagowania"

Czytaj więcej...

Dynamika produkcji przemysłowej osłabi się w 2015 roku

Dynamika wzrostu produkcji przemysłowej będzie najwyższa w pierwszym kwartale 2014 roku. W kolejnych kwartałach zacznie słabnąć, a początek 2015 roku może przynieść ujemną dynamikę - wynika z Raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej "Instrument Szybkiego Reagowania".

Czytaj więcej...

Wkład eksportu do PKB będzie miał charakter wygasający

Polskie przedsiębiorstwa wciąż mają potencjał eksportowy, ale jego dynamika zacznie słabnąć w połowie 2014 roku, a wkład eksportu netto do PKB będzie miał charakter wygasający - wynika z Raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej "Instrument Szybkiego Reagowania".

Czytaj więcej...

Zobacz przebieg debaty

Zapraszamy do oglądania nagrania debaty online "Wyzwania dla polskiej gospodarki w 2014 roku", podczas której o najnowszym Raporcie ISR rozmawiali Bożena Lublińska-Kasprzak (prezes PARP), prof. dr hab. Jerzy Hausner (UEK), dr Piotr Boguszewski (NBP), dr Mirosław Gronicki i dr Janusz Jankowiak.

Czytaj więcej...

Ożywienie gospodarcze jest już faktem

Najnowsze wyniki badań potwierdzają wcześniejsze pozytywne oczekiwania co do poprawy koniunktury w polskiej gospodarce. Ożywienie gospodarcze jest już faktem i obecnie możemy przewidywać, że w 2014 r. będzie wyraźnie silniejsze w kolejnych kwartałach - ocenia prof. Jerzy Hausner w syntezie do raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej "Instrument Szybkiego Reagowania".

Czytaj więcej...

Debata: Wyzwania dla polskiej gospodarki w 2014 roku

W polskiej gospodarce narasta ożywienie. Jednak wciąż nie mamy pewności, co do jego tempa. Jego skala jest wciąż obarczona niepewnością. W wielu prognozach makroekonomicznych przewiduje się, że w tym roku wzrost gospodarczy może wynieść 3 proc. PKB.

Czytaj więcej...

Zobacz przebieg debaty

Zapraszamy do oglądania nagrania debaty online Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i dziennika Rzeczpospolita "Upadłość czy restrukturyzacja - czy i jak wspierać firmy odczuwające spowolnienie gospodarcze?", w której udział wzięli: prof. Jerzy Hausner (UEK), Anna Świebocka-Nerkowska (PARP), dr Piotr Boguszewski (NBP), dr Adrianna Lewandowska (Business Discovery) i dr Marcin Zawicki (UEK).

Czytaj więcej...

Debata online: Upadłość czy restrukturyzacja - czy i jak wspierać firmy odczuwające spowolnienie gospodarcze?

Jak wspierać przedsiębiorstwa odczuwające skutki spowolnienia gospodarczego? Które z branż są w największym stopniu zagrożone upadłością? Jakie rozwiązania wparcia firm sprawdzają się w innych krajach europejskich? I wreszcie, jakie działania pomocowe, przez kogo i w jakim momencie powinny być oferowane, aby przedsiębiorcy uodpornili się na wstrząsy i wahania koniunktury? Zapraszamy do udziału w debacie online Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która odbędzie się 28 listopada.

Czytaj więcej...

Aktualizacja listy przedsiębiorców rekomendowanych do objęcia wsparciem w ramach czwartego naboru do ISR

Niniejszym informujemy, iż zmianie uległa lista przedsiębiorstw rekomendowanych do otrzymania wsparcia w ramach czwartego naboru do usługi ISR.

Czytaj więcej...

Aktualizacja listy przedsiębiorstw rekomendowanych do objęcia wsparciem w ramach trzeciego naboru

Niniejszym informujemy, iż zmianie uległa lista przedsiębiorstw rekomendowanych do otrzymania wsparcia w ramach trzeciego naboru do usługi ISR.

Czytaj więcej...

Odroczona konsumpcja czy trwały wzrost

W połowie roku sprzedaż detaliczna zaczęła rosnąć, a jej dynamika osiągnie pod koniec 2014 r. wartości przekraczające 5 proc. (r/r) - poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, prezentując wyniki badań prowadzonych w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania (ISR) we współpracy z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej.

Czytaj więcej...

Zobacz przebieg debaty

Zapraszamy do oglądania nagrania debaty online Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Dziennika Gazety Prawnej "Kiedy firmy odczują ożywienie", w której udział wzięli: prof. J. Hausner, prof. K. Marczewski, dr P. Boguszewski, dr J. Jankowiak.

Czytaj więcej...

Aktualizacja listy przedsiębiorstw rekomendowanych do objęcia wsparciem w ramach trzeciego naboru do usługi ISR

Niniejszym informujemy, iż zmianie uległa lista przedsiębiorstw rekomendowanych do otrzymania wsparcia w ramach trzeciego naboru do usługi ISR.

Czytaj więcej...

Jak wspierać branże i firmy w walce z dekoniunkturą

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z analizą ośrodka analitycznego THINKTANK, pt. „Instrument Szybkiego Reagowania - Jak wspierać branże i firmy w walce z dekoniunkturą”

Czytaj więcej...

2014 r. przyniesie ożywienie w handlu

Popyt krajowy i sprzedaż detaliczna zaczynają odnotowywać wzrost – wskazują autorzy raportu o stanie polskiej gospodarki i prognozach na najbliższy rok przygotowanego w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i zespół z Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej (UEK).

Czytaj więcej...

Aktualizacja listy przedsiębiorstw rekomendowanych do objęcia wsparciem w ramach czwartego naboru do usługi ISR

Niniejszym informujemy, iż zmianie uległa lista rankingowa przedsiębiorstw rekomendowanych do otrzymania wsparcia w ramach czwartego naboru do usługi ISR.

Czytaj więcej...

Produkcja i eksport przełamią spowolnienie

„Gospodarka Polski wciąż znajduje się w niepewnym otoczeniu zewnętrznym, które dodatkowo od pewnego czasu charakteryzuje brak wyraźnych oznak poprawy sytuacji gospodarczej.

Czytaj więcej...

Aktualizacja listy przedsiębiorstw rekomendowanych do objęcia wsparciem w ramach czwartego naboru do projektu "ISR"

Niniejszym informujemy, iż zmianie uległa lista rankingowa przedsiębiorstw rekomendowanych do otrzymania wsparcia w ramach czwartego naboru do usługi ISR.

Czytaj więcej...

Kiedy firmy odczują poprawę

Zgodnie z przewidywaniami analityków w najbliższych kwartałach można się spodziewać ożywienia wzrostu gospodarczego, zintensyfikowania produkcji i wzrostu handlu. Poprawy sytuacji nie odczuwają jeszcze firmy.

Czytaj więcej...

Aktualizacja listy przedsiębiorstw rekomendowanych do objęcia wsparciem w ramach czwartego naboru ISR

Niniejszym informujemy, iż zmianie uległa lista rankingowa przedsiębiorstw rekomendowanych do otrzymania wsparcia w ramach czwartego naboru do usługi ISR.

Czytaj więcej...

Czy konsumpcja wyciągnie nas z recesji

Ekonomiści bankowi rewidują prognozy gospodarcze na ten rok do poziomu niższego niż 1,5 proc. wzrostu PKB.

Czytaj więcej...

Aktualizacja listy przedsiębiorstw rekomendowanych do objęcia wsparciem w ramach czwartego naboru do projektu ISR

Niniejszym informujemy, iż zmianie uległa lista rankingowa przedsiębiorstw rekomendowanych do otrzymania wsparcia w ramach czwartego naboru do usługi ISR.

Czytaj więcej...

XIII Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

5 czerwca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości po raz trzynasty zaprasza do udziału w Forum Edukacyjnym dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Czytaj więcej...

Branże, których nie dotyka kryzys

Nie wszyscy mają problemy. Takie branże, jak przemysł artykułów spożywczych, produkcja wyrobów tekstylnych, produkcja wyrobów z drewna, dostawcy wody, energii i ciepła, przemysł chemikaliów i tworzyw sztucznych cały czas notują dodatnią dynamikę wzrostu sprzedaży – wynika z analiz PARP i Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej (UEK) przeprowadzonych w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania.

Czytaj więcej...

Strona 1 z 2

pokl

Serwis isr.parp.gov.pl używa plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Akceptuję pliki cookie dla tej strony.